W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
LXI.384.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia