W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 41 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
LXI.385.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy