W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
LXI.386.2018

Podjęta przez:
" Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy