W sprawie:
nawiązania współpracy Gminy Miasto Łęczyca z Gminą Łęczyca

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
LXI.388.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega opublikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami