W sprawie:
ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2018-01-25

Numer uchwały:
LXI.391.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego