W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.372.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 r.