W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 r.Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.374.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu