W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 324, położonej

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.376.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy