W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczonyData uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.377.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy