W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 6

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.378.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy