W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
LIX.371.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego