W sprawie:
sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/168/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Data uchwały:
2016-07-08

Numer uchwały:
XXXII.181.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia