W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2016-08-10

Numer uchwały:
XXXIII.191.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia