W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 r.

Data uchwały:
2016-09-02

Numer uchwały:
XXXIV.194.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu