W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/191/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2016-09-13

Numer uchwały:
XXXV.197.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia