W sprawie:
wprowadzenia zamian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 r.

Data uchwały:
2016-10-04

Numer uchwały:
XXXVI.202.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia