W sprawie:
złożenia wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu

Data uchwały:
2016-10-04

Numer uchwały:
XXXVI.204.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia