Data posiedzenia:
2016-10-04

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rok - Projekt I
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognocy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 - 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu.
5. Zamkniecie sesji.


Uwagi: