W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016

Data uchwały:
2016-12-02

Numer uchwały:
XL.231.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu