Data posiedzenia:
2016-12-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt II.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt I.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - projekt III.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 674/13.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2017 roku.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.


Uwagi: