W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej jako działka numer 1256/4.

Data uchwały:
2017-08-02

Numer uchwały:
120.121.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-02