W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej 38 D

Data uchwały:
2017-01-30

Numer uchwały:
XLIII/249/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy