W sprawie:
projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-02-15

Numer uchwały:
XLIV/255/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łęczycy oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy