Data posiedzenia:
2017-02-23

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok. Projekt I.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwał Gminy Miasta Łęczyca na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie postępowania administracyjnego.
6. Zamknięcie sesji.


Uwagi: