W sprawie:
w sprawie wyodrębnienia dochodów i wydatków, ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data uchwały:
2017-08-07

Numer uchwały:
120.125.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-07