W sprawie:
zmiany Uchwały nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Data uchwały:
2017-04-06

Numer uchwały:
XLVIII/283/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od odnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego