Data posiedzenia:
2017-11-14

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy w dniu 6 kwietnia 2017 roku.
3. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Łęczyca za rok 2016.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie sesji.


Uwagi: