W sprawie:
ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
LI/293/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1
września 2017 r.