W sprawie:
zmiany załącznika do Uchwały nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
LI/294/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy