W sprawie:
zmiany uchwały nr XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 15 lutego 2017 roku

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
LI/295/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego