W sprawie:
zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie organu gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnym

Data uchwały:
2017-06-02

Numer uchwały:
LII/297/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia