Zamawiający:


Tytuł przetargu:
Wykonanie podziału nieruchomości rolnej położonej w Łęczycy, stanowiącej własność Miasta Łęczyca, oznaczonej nr ewid. 1865 o pow. 4,5103 ha na 5 działek ewidencyjnych do 1,00 ha każda

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
14.07.2023

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2023-05-22 godz: 08:30

Otwarcie ofert:
2023-05-22 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące