Burmistrz Miasta Łęczyca

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 na tablicy ogłoszeń został zamieszczony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielolokalowym w Łęczycy, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wymieniony w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.201.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

Informacje szczegółowe dotyczące lokalu mieszkalnego ujęte w wykazie dostępne pod nr tel. (24) 721 03 30 lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój nr 42, II piętro).