W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy oznaczonej jako działka numer 1293/50 oraz udziału 1/16 w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami: 1293/57 i 1293/97.

Data uchwały:
2017-08-02

Numer uchwały:
120.120.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-02