W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Data uchwały:
2017-07-10

Numer uchwały:
120.111.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-07-10