W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.

Data uchwały:
2022-08-09

Numer uchwały:
LXVIII.400.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.