W sprawie:
nadania nazwy rondu położonemu w Łęczycy

Data uchwały:
2022-05-18

Numer uchwały:
LXIV.381.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.