W sprawie:
sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy na rok 2022

Data uchwały:
2022-03-31

Numer uchwały:
120.57.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-03-31