W sprawie:
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Kupieckiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Data uchwały:
2022-03-15

Numer uchwały:
120.50.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-03-15