W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Data uchwały:
2017-05-19

Numer uchwały:
120.83.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-05-19