W sprawie:
w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Łęczyca do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, składania oświadczeń woli oraz prowadzenia spraw Gminy Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2017-04-28

Numer uchwały:
120.77.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-04-28