W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pgrognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-03-31

Numer uchwały:
120.53.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-03-31