W sprawie:
w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy.

Data uchwały:
2021-09-07

Numer uchwały:
120.128.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-07