W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2021 r.

Data uchwały:
2021-08-26

Numer uchwały:
LI.290.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego