W sprawie:
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 120.77.2021 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Mariusza Mieczyńskiego - Zastępcy Dyrektora MOPS

Data uchwały:
2021-07-19

Numer uchwały:
120.106.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łeczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-19