W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zdań publicznych Miasta Łęczyca w 2021 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworze

Data uchwały:
2021-07-12

Numer uchwały:
120.101.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-12