W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łeczyca na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII.274.2021

Podjęta przez:
Radę Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia