W sprawie:
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XLVIII.265.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-01