Burmistrz Miasta Łęczyca

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 na tablicy ogłoszeń został zamieszczony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wielolokalowych w Łęczycy, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy, wymienione w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.78.2021 z dnia 09 czerwca 2021 r.

 

Informacje szczegółowe dotyczące lokali mieszkalnych ujętych w wykazie dostępne pod nr tel. (24) 721 03 30 lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój nr 42, II piętro).