W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia WPF Miasta Łęczyca na lata 2021-2026

Data uchwały:
2021-05-26

Numer uchwały:
XLVII/264/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia